Utjecaj kortikosteroida na organizam

U: Veže se za GABA(a) receptore u SŽS - pospješuje otvaranje kloridnih kanala - hiperpolarizacija ->depresija SŽS-a. Učinak ovisi o dozi - sedacija, olakšanje anksioznosti, amnezija, hipnoza, anestezija, koma i depresija disanja. Pojačava interneuronsku inhibiciju primarnih motoričkih aferentnih vlakana u kralježničnoj moždini.
Kl: Akutni anksiozni poremećaj, napadaji panike, generalizirani anksiozni poremećaji, kroničnu spazam uzrokovan cerebralnom paralizom, udarom, ozljedom kralježnične moždine. Akutni spazam uzrokovan ozljedom mišića. Anestezija (pomoćno sredstvo)

Utjecaj kortikosteroida na organizam

utjecaj kortikosteroida na organizam

Media:http://buy-steroids.org